Energetische massage

Ons lichaam bevat veel energie en wil graag vrij stromen.
De verschillende massages die hieronder genoemd worden maken dat deze energie weer vrij kan gaan stromen. Deze massages richten zich op de energieverstoringen in ons lichaam die vele oorzaken kent. Dat kan zijn door spanning, stress, pijnlijke en of verkrampte spieren, slaapproblemen, vermoeidheid, noem het maar op. Deze klachten worden niet “weg”gemasseerd maar gebruikt om je bewust te maken van alles wat er in je lichaam afspeelt op fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en of spiritueel niveau.

Energetische massage, goed voor lichaam en geest

Meld je aan voor een van deze massages

Kies uw massage

11 + 11 =

Hoe ga ik te werk

  • Hygiëne is voor mij een zeer belangrijk aspect. Ik vraag van mijn clienten dat zij schoon en fris op de massagetafel plaatsnemen.
  • Voor een optimale behandeling is het noodzakelijk om op tijd aanwezig te zijn, het liefst een vijf minuten voor aanvang.
  • Om mijn cliënten volledige aandacht te kunnen geven tijdens de massage, neem ik de telefoon niet aan. Om diezelfde reden vraag ik mijn clienten om de telefoon niet mee te nemen in de massageruimte. 
  • Een massage ontvangen met een volle maag is niet prettig. Het beste is om kort van tevoren niet veel te eten.
  • Het gebruik van alcohol en/of drugs gaat niet samen met een massagebehandeling.
  • Ik geef alleen massages waarbij de onderbroek aan blijft. Ik stel het daarom niet op prijs als tijdens een massage gevraagd wordt naar ander soort massages dan genoemd op mijn website. In dat geval zal ik per direct de behandeling staken. De kosten voor de geboekte massage worden niet gerestitueerd. 
  • Coaching Praktijk Jouw Leven is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Wanneer je onder behandeling bent van een arts of therapeut, of bepaalde medicijnen gebruikt, kan ik je vragen om eerst met de deskundige te overleggen of een massage wel wenselijk is.
  • Indien je informatie achterhoudt over eventuele ziektes of blessures, kan Coaching Praktijk Jouw Leven NIET verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
  • Coaching Praktijk Jouw Leven behoudt zich het recht om klanten te weigeren, ook zonder opgaaf van redenen.